Inkoop

Energie-inkoop

Door de liberalisering van de energiemarkt is de keuze van een energieleverancier vrij te maken. Met actuele kennis van de markt en door te kiezen voor een passende leverancier kunnen aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd. Bij kleine afname-volumes bestaat de mogelijkheid om mee te liften op de collectieve inkoop van EFM. Bij voldoende volume kan het interessant zijn de inkoop op basis van een bestek concurrerend, bij meerdere leveranciers, aan te besteden.
EFM verzorgt ook de inkoop voor multisites (o.a. gemeenten, universiteiten, etc.) door middel van Europese aanbesteding en met risicospreiding door middel van het zogenaamde “Klik-beleid”.

Factuurcontrole en verwerking

Deze werkzaamheden bestaan in eerste instantie uit het controleren van alle energiecontracten en -facturen van uw leverancier, netbeheerder en meetbedrijf. Indien er fouten worden geconstateerd treedt EFM in contact met de leverancier en/of netbeheerder en zorgt voor correctie van foutieve contracten en facturen en worden eventueel teveel betaalde kosten teruggevorderd. Deze werkzaamheden kunnen zowel tegen een vaste prijs of op basis van No cure – No pay worden uitgevoerd.
Aansluitend op de contract- en factuurcontrole kan EFM ook de volledige controlefunctie t.a.v. de energie-facturen van uw financiële administratie overnemen. In dat geval ontvangt EFM rechtstreeks de facturen van de leverancier en de netbeheerder, controleert deze en adviseert u over de betaling.

Captar (analyse van de capaciteiten)

De kosten voor energietransport (elektriciteit en aardgas) werden voorheen berekend op basis van het gebruik. In 2009 is het zogenaamde capaciteitstarief in werking getreden. Met de invoering van dit tarief wil de overheid de kosten voor energietransport inzichtelijker maken. Het afstemmen van de aansluitingsgrootte is volgens de meetcode uw eigen verantwoordelijkheid; de netbeheerders doen daar niets mee zolang u niet reclameert. Uit ervaring is gebleken dat er flinke afwijkingen mogelijk zijn, waardoor u mogelijk teveel kosten maakt voor uw aansluitingen. EFM maakt dit inzichtelijk in een kosten-batenanalyse en adviseert over de juiste capaciteiten. Daarbij wordt ook aangegeven welke eenmalige kosten daarmee gemoeid zijn en welke kostenbesparingen dat oplevert.

Teruggave Energiebelasting

Bepaalde organisaties, zoals verenigingen en stichtingen die bijvoorbeeld over de ANBI-status beschikken, hebben vaak recht op gedeeltelijke teruggaaf van de betaalde energiebelasting. Ook is het mogelijk een herberekening op de energiebelasting uit te voeren indien er meerder aansluitingen van één soort binnen één WOZ-object voorkomen. Dit geldt overigens ook in vele gevallen bij openbare verlichting, pompen en gemalen voor de waterhuishouding, aardgasverbruik voor WKK’s, etc. EFM verzorgt de benodigde aanvraagprocedures hiervoor.