In Nieuws

De € 4 miljard die in de voorjaarsronde 2016 beschikbaar was voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is volledig toegekend aan 986 duurzame energieprojecten.
De budgetgrens werd bereikt bij de aanvragen die op 5 april 2016 zijn ingediend voor een bedrag van € 0,111 per kWh of lager. Tussen de aanvragen van 5 april 2016, met een aangevraagd subsidiebedrag van € 0,111 per kWh, vond een loting plaats. Het op dat moment nog resterende budget werd daarmee verdeeld.

Voor de eerste ronde van de SDE+-regeling 2016 is ruim 8 miljard euro subsidie aangevraagd terwijl slechts 4 miljard euro beschikbaar was. Daarmee is de eerste ronde fors overtekend. Minister Kamp heeft inmiddels bekend gemaakt dat er in de najaarsronde in 2016 1 miljard euro extra beschikbaar komt voor de SDE-regeling. Daarmee is het budget 5 miljard euro. Ondanks dit extra budget blijft een juiste aanvraagstrategie van groot belang, de adviseurs van EFM kunnen u daarbij helpen, adviseren of de aanvraag geheel uit handen nemen

Recent Posts
Bureau Inkoop Zuidoost Brabant besteed inkoop van energie opnieuw aan