In Nieuws

Bureau Inkoop Zuidoost Brabant (BIZOB) heeft de inkoop van energie voor 20 gemeenten en een veiligheidsregio opnieuw aanbesteed. Het betreft de energie voor 4.021 elektra- en 203 gasaansluitingen met een volume van 44 MWh en 2,8 miljoen kubieke meter aardgas per jaar. EFM heeft BIZOB begeleid op technisch aspecten bij deze aanbesteding. Voor andere opdrachtgevers organiseerde EFM de gehele aanbesteding van de inkoop van energie, waaronder Inkoopcentrum Zuid, 3.333 elektra- en 200 gasaansluitingen met een volume van 27 MWh en 4,1 miljoen kubieke meter aardgas per jaar voor 13 gemeenten en een veiligheidsregio in Noord- en Midden Limburg,
Havenbedrijf Rotterdam N.V. en gemeente Almere.

Voor meer informatie met betrekking tot de aanbesteding van de inkoop van energie kunt u natuurlijk contact opnemen met de adviseurs van EFM.

Recent Posts
De € 4 miljard die in de voorjaarsronde 2016 beschikbaar was voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is volledig toegekend aan 986 duurzame energieprojecten. De budgetgrens werd bereikt bij de aanvragen die op 5 april 2016 zijn ingediend voor een bedrag van € 0,111 per kWh of lager. Tussen de aanvragen van 5 april 2016, met een aangevraagd subsidiebedrag van € 0,111 per kWh, vond een loting plaats. Het op dat moment nog resterende budget werd daarmee verdeeld. Voor de eerste ronde van de SDE+-regeling 2016 is ruim 8 miljard euro subsidie aangevraagd terwijl slechts 4 miljard euro beschikbaar was. Daarmee is de eerste ronde fors overtekend. Minister Kamp heeft inmiddels bekend gemaakt dat er in de najaarsronde in 2016 1 miljard euro extra beschikbaar komt voor de SDE-regeling. Daarmee is het budget 5 miljard euro. Ondanks dit extra budget blijft een juiste aanvraagstrategie van groot belang, de adviseurs van EFM kunnen u daarbij helpen, adviseren of de aanvraag geheel uit handen nemen