In Nieuws

Op het dak van het stadhuis van de gemeente Maassluis worden 397 zonnepanelen geplaatst. ENGIE Services West B.V. is na een aanbesteding geselecteerd als hoofdaannemer van dit project. Uniek aan het project is de opbrengstgarantie in combinatie met een 15 jarig onderhoudscontract. De PV-installatie wordt opgebouwd met zonnepanelen met een vermogen van 295 Wp en heeft een totaalvermogen van 117 kWp. Dit is goed voor een gemiddelde opbrengst van ruim 90.000 kWh per jaar, wat gelijk staat aan het gemiddelde elektriciteitsverbruik van ruim 25 huishoudens. EFM heeft in opdracht van de gemeente Maassluis een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, de SDE+ subsidie aangevraagd, de werkzaamheden aanbesteed en verzorgt momenteel de uitvoeringsbegeleiding. De werkzaamheden worden medio augustus opgeleverd. De investering in deze PV-installatie is onderdeel van een door EFM opgezet duurzaamheidsprogramma voor de gemeentelijke objecten, waarin de doelstellingen voor 2020 zijn uitgewerkt, die betreffen 20% energiebesparing en 40% CO₂-emissiereductie, met als uiteindelijk doel om in 2040 geheel energieneutraal te zijn.

Recent Posts
De € 4 miljard die in de voorjaarsronde 2016 beschikbaar was voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is volledig toegekend aan 986 duurzame energieprojecten. De budgetgrens werd bereikt bij de aanvragen die op 5 april 2016 zijn ingediend voor een bedrag van € 0,111 per kWh of lager. Tussen de aanvragen van 5 april 2016, met een aangevraagd subsidiebedrag van € 0,111 per kWh, vond een loting plaats. Het op dat moment nog resterende budget werd daarmee verdeeld. Voor de eerste ronde van de SDE+-regeling 2016 is ruim 8 miljard euro subsidie aangevraagd terwijl slechts 4 miljard euro beschikbaar was. Daarmee is de eerste ronde fors overtekend. Minister Kamp heeft inmiddels bekend gemaakt dat er in de najaarsronde in 2016 1 miljard euro extra beschikbaar komt voor de SDE-regeling. Daarmee is het budget 5 miljard euro. Ondanks dit extra budget blijft een juiste aanvraagstrategie van groot belang, de adviseurs van EFM kunnen u daarbij helpen, adviseren of de aanvraag geheel uit handen nemen