In Nieuws

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) wil het ministerie van Economische Zaken de productie van duurzame energie stimuleren. Voor de SDE+ najaarsronde 2016 was een budget van € 5 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen.

De SDE+ najaarsronde 2016 stond van 27 september tot en met 27 oktober 2016 open. Tijdens deze ronde ontving RvO 4.726 aanvragen voor projecten. Dit betekent dat er ruim voldoende projecten zijn om het budget volledig te beschikken. Het totaal aangevraagd subsidiebudget bedraagt € 11,5 miljard.

De aanvragen worden op dit moment zorgvuldig beoordeeld. De minister van Economische Zaken zal in januari 2017 de Kamer informeren over de resultaten van de behandeling van de aanvragen (Bron: RvO)

Recent Posts