Door
in Nieuws

De kogel is door de kerk: de hele Rijksoverheid gaat over op groene stroom. Na aanhoudende kritiek op het gebruik van ‘sjoemelstroom’ is de Rijksoverheid nu om. Met een verbruik van bijna 1000 Gigawattuur (GWh) per jaar is de Rijksoverheid één van de grootste stroomverbruikers van Nederland.

Vier bedrijven gaan groene stroom voor Rijksoverheid leveren: Eneco, Engie, Greenchoice en Nuon. Zij hebben de aanbesteding gewonnen. Het gaat om ongeveer 1.000 GWh elektriciteit per jaar over de jaren 2018 tot en met 2022, verdeeld over bijna 6.500 aansluitingen. Daarmee is een bedrag gemoeid van circa 200 miljoen euro voor alle 6 percelen voor de looptijd van 5 jaar. De stroom wordt geleverd inclusief certificaten (Garanties van Oorsprong). Eén derde deel van de stroom komt van Nederlandse wind- of zonne-energie, het overige deel uit een aantal Europese landen (Bron: FluxEnergie).

Uit een reactie van WISE (World Information Service on Energy):
“WISE is flink enthousiast over deze grote stap vooruit en roept de Rijksoverheid op om nu door te pakken. De nieuwe uitgangspunten voor de lange termijn zijn mooi: het doel van het Rijk is om zo spoedig mogelijk, en uiterlijk per 1 januari 2030, 100% in Nederland opgewekte additionele duurzame elektriciteit in te kopen, zoveel mogelijk opgewekt op de eigen terreinen van de overheid, de zogenaamde rijksgronden. Omdat het in gebruik nemen van die rijksgronden voor energieopwekking niet snel genoeg gaat, wordt de periode 2018-2021 als een overgangsperiode beschouwd. Daarin wil de Rijksoverheid het eigen stroomverbruik via een inkooptraject zo goed mogelijk verduurzamen en meehelpen om het aandeel in Nederland opgewekte duurzame elektriciteit te vergroten (Bron: WISE).

Sjoemelstroom is de benaming voor grijze stroom die vergroend is met buitenlandse Garanties van Oorsprong (GvO’s), vaak Noorse waterkracht. Op zich is daar niets mis mee en het is volledig volgens de daarvoor geldende (Europese) regelgeving. De nadelen van vergroening met deze GvO’s is dat de elektriciteit die geconsumeerd wordt in o.a. Noorwegen, door de verkoop van de GvO’s aan bijvoorbeeld Nederland, op dat moment grijze stroom is geworden, terwijl de consumenten in Noorwegen denken groene stroom af te nemen. Daarnaast dragen de Nederlandse uitgaven aan deze GvO’s vaak niet bij aan een verdere energietransitie, zeker niet in Nederland. Ook worden veel waterkrachtcentrales ’s nachts met goedkope grijze stroom gevuld en wordt daarmee overdag (bij hogere elektriciteitsprijzen) “groene” stroom opgewekt.

Recente nieuwsberichten