In Nieuws

De voorjaarsronde van de SDE+-regeling, waar onder andere subsidie aangevraagd kan worden voor zonnepanelen en zonnecollectoren, opent dit jaar op 7 maart. Het budget voor de voorjaarsronde is 6 miljard euro.

De regeling is deze week gepubliceerd in de Staatscourant. De SDE+ voorjaarsronde is open van 7 maart, 9.00 uur tot en met 30 maart 2017, 17.00 uur. Net als in 2016 zijn er in 2017 twee rondes en is er per ronde sprake van één budget voor alle gepubliceerde categorieën samen. Iedere ronde heeft in 2017 drie fases. In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal 9 eurocent per kilowattuur indienen. Vervolgens gaat de regeling stapsgewijs ook open voor duurdere projecten tot 13 eurocent per kilowattuur.

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland (Bron: Solar Magazine / RvO).

EFM adviseert haar opdrachtgevers over toepassing van duurzame energie in de vorm van haalbaarheidsstudies, subsidieaanvragen, aanbestedingen en uitvoeringsbegeleiding. Wilt u ook duurzame energie opwekken, neem dan contact op met één van onze consultants.

Recent Posts