In Nieuws

Woensdag 15 maart kunnen we naar het stembureau om onze stem uit te brengen op een partij en parlementariër voor de Tweede Kamer, onze volksvertegenwoordiging. Voor wie het allemaal niet meer helemaal scherp heeft: De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het Nederlandse parlement (in de Grondwet Staten-Generaal genoemd). De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten. Het kabinet (bestaand uit de minister-president, ministers en staatssecretarissen) wordt niet gekozen. Na de Tweede Kamerverkiezing onderhandelen politieke partijen om een coalitie te vormen die de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer heeft.

Er valt dus zeker iets te kiezen, ook als het over klimaat, broeikasgassen en de energietransitie gaat. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in Nieuwspoort de analyse van de leefomgevingseffecten van verkiezingsprogramma’s voor de periode 2017-2021 gepresenteerd. De VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Vrijzinnige Partij hebben het PBL gevraagd hun maatregelenpakketten te analyseren. Partijen verschillen duidelijk in de mate waarin ze willen afwijken van het huidige beleid.

In totaal zijn de effecten van zo’n 600 maatregelen op de thema’s Mobiliteit & bereikbaarheid, Landbouw & natuur en Energie & klimaat geanalyseerd. De analyse geeft ook inzicht in de kosten. De maatregelenpakketten zijn afgezet tegen het huidige beleid (basispad) met 2030 als zichtjaar.

In de onderstaande grafieken heeft PBL de effecten op de broeikasgasemissies en de kosten voor de maatregelen samengevat.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) heeft bovenstaande informatie vertaald in een grafiek met daarin de energieprestaties van de verschillende politieke partijen.

Wat ons opvalt bij deze prognoses is dat er alleen gedacht wordt in reducties van broeikasgasemissies en de kosten daarvoor. Helaas blijven veel discussies over dit onderwerp daar ook vaak op terugkomen. Wat ontbreekt in de prognoses is een deel van de baten. Denk daarbij aan vermindering van de (verborgen) kosten voor de gezondheidszorg, kosten voor klimaatadaptie, de mogelijke toename van de werkgelegenheid in Nederland, een afname van de geopolitieke afhankelijkheid waardoor onze Euro’s in Nederland besteed worden in plaats van in Rusland of het Midden Oosten en vermindering van subsidies.

Er valt dus zeker iets te kiezen op 15 maart, ook buiten de bovenstaande onderwerpen. Wij wensen u veel wijsheid bij uw keuze.

 

Meer wijsheid? Klik hier voor het volledige rapport van PBL.

Recent Posts