Referenties

Wat men over ons zegt.

EFM onderhoudt met haar klanten duurzame relaties. Al jarenlang zijn wij een betrouwbare partner van gemeenten, universiteiten, transportbedrijven, sportverenigingen, verschillende podia, en inkoopverbanden. Op deze pagina vindt u reacties van relaties en een beknopt overzicht van onze opdrachtgevers.

 • Energie besparen begint met het goed op orde hebben van de basisadministratie en inzicht in het verbruik. De gemeente Nissewaard heeft daarvoor in EFM een goede partner gevonden om dit op orde te brengen. Al onze 432 elektra- en gasaansluitingen zijn in hun webapplicatie E+Kplus ingevoerd. Van de aansluitingen waarvan wij dat wenselijk achten kunnen wij het vrijwel actuele verbruik inzien. De kennis en ervaring van EFM hebben wij eveneens benut bij het aanvragen van SDE+-subsidie en de controle van de betaalde facturen van de afgelopen vijf jaar. Wat mij aanspreekt aan EFM is dat zij het meedenken met de klant zeer goed aanvoelen en dit niet vertalen in “uurtje factuurtje”.

  Lex Strijbos
  Lex Strijbos Duurzaamheidscoördinator Gemeente Nissewaard
 • De gemeente Maassluis heeft de ambitie om zuinig met energie om te gaan en de CO₂ uitstoot te verminderen. Het ambitieniveau is vastgelegd in een roadmap energiebesparing en luidt: 20% energiebesparing in 2020 t.o.v. 2010 (= gemiddeld 2% per jaar), 40% CO₂-reductie uit energiebesparing en inzet van duurzame opwekking in 2020 t.o.v. 2010 en inkoop van 100% groene stroom. EFM ondersteunt de gemeente daarbij op tal van fronten. Naast het monitoren van de energieverbruiken worden er plannen gemaakt en maatregelen doorgevoerd die tot een lager energieverbruik en een verminderde CO₂ uitstoot leiden. Mede dankzij de deskundigheid van EFM op het gebied van energiebeheer, subsidie aanvragen, aanbestedingstrajecten en begeleiding van uit te voeren werken ben ik er van overtuigd, dat de gemeente Maassluis de gestelde doelen zal gaan behalen.

  Fred van Ispelen
  Fred van Ispelen Teamleider Interne Zaken Afdeling Dienstverlening Gemeente Maassluis
 • Duurzaamheid is voor de gemeente Westvoorne in toenemende mate een issue binnen alle facetten van haar beleid. Lokale maar ook regionale doelen maken het onder meer noodzakelijk om gerichte maatregelen te treffen en resultaten zichtbaar te maken. In het kader van energiebeheer is EFM voor de gemeente Westvoorne daarvoor een deskundige partner.

  Rinus Tuinman
  Rinus Tuinman Beleidsmedewerker/projectleider Grondgebied Gemeente Westvoorne

Referentielijst

Hotelschool te Den Haag en Amsterdam

 • Controle energie-aansluitingen en energiefacturen
 • Teruggaaf energiebelasting (± € 75.000)
 • Advies op het gebied van energie en onderhoud technische installaties

Ronald McDonaldhuis te Leiden

 • Controle energie-aansluitingen en energiefacturen
 • Teruggaaf energiebelasting
 • Advies en ondersteuning bij technische vraagstukken

4 Sportfondsen zwembaden te Rotterdam

 • Onderzoeken energiebesparing
 • Aanvraag milieukeurmerk Green Key
 • Energiemonitoring
 • Advies en ondersteuning bij technische vraagstukken

Havenbedrijf te Rotterdam

 • Onderzoeken energiebesparing
 • Inkoop elektriciteit en gas (incl. de switch)
 • Clickbeleid
 • Aansluitingenbeheer
 • Controle energie-aansluitingen en energiefacturen
 • Monitoring E+Kplus
 • Subsidieaanvraag zonne-energie
 • Energie-audit

Inkoop Centrum Zuid (Noord en midden Limburg)

 • Inkoop elektriciteit en gas voor 15 gemeenten (incl. de switch)
 • Clickbeleid
 • Contractmanagement
 • Controle energie-aansluitingen en energiefacturen
 • Teruggaaf energiebelasting (± € 400.000)

Universiteit van Amsterdam te Amsterdam

 • Interim energiemanager (waaronder opzet energiebeheer
 • Begeleiding inkoop elektriciteit en gas

Universiteit Utrecht te Utrecht

 • Interim energiemanager (waaronder opzet energiebeheer)
 • Begeleiding inkoop elektriciteit en gas
 • Dagelijkse leiding WKK-installatie campus de Uithof (10 motoren – 17 MWh-e)

Omgevingsdienst Zuidoost (ODZOB en BIZOB) Brabant te Eindhoven

 • Inkoop elektriciteit en gas voor 20 gemeenten
 • Clickbeleid
 • Captar (onderzoek daarlaatwaarde energie-aansluitingen)
 • Monitoring E+Kplus (in voorbereiding)

Inkoopsamenwerking Noord Veluwe

 • Europese aanbesteding inkoop elektriciteit en gas

VP&MSV gemeenten (7 gemeenten onder Rotterdam)

 • Inkoop elektriciteit en gas voor 7 gemeenten (incl. de switch)
 • Clickbeleid
 • Controle energie-aansluitingen en energiefacturen
 • Opzet energiezorg en –beheer (gemeente Maassluis)
 • Energiebesparende onderzoeken (gemeente Maassluis)
 • Onderzoek rentabiliteit WKK-installatie (gemeente Westvoorne)
 • Monitoring E+Kplus
 • Aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding PV-installatie gemeentehuis Maassluis
 • Subsidieaanvraag zonne-energie (gemeente Maassluis en Spijkenisse)
 • Energie-audit

Stadspodia – Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal – te Leiden

 • Inkoop elektriciteit en gas (incl. de switch)
 • Advies installaties m.b.t. diverse verbouwingen
 • Energiebesparend onderzoek en her inregeling regelinstallatie
 • Klachten klimaatinstallaties

Diverse panden Gemeente Leiden

 • Energiebesparende onderzoeken o.a. de Bredeschool Arcade
 • Klachten klimaatinstallaties o.a. de Bredeschool Arcade en de Stadsgehoorzaal
 • Klachten klimaatinstallaties Tweelinghuis
 • Beoordeling bestek aanbesteding prestatiegericht onderhoud
 • Advies en ondersteuning bij technische vraagstukken

Gemeente Almere

 • Inkoop elektriciteit en gas (incl. de switch)
 • Clickbeleid
 • Controle energie-aansluitingen en energiefacturen
 • Teruggaaf energiebelasting

Brasseriegroep Leiderdorp (4 restaurants waaronder de Kaag sociëteit)

 • Inkoop elektriciteit en gas (incl. de switch)
 • Klachten klimaatinstallaties
 • Advies en ondersteuning bij technische vraagstukken
 • Energiebesparend onderzoek
 • Energiebeheer

Brasserie Buitenhuis te Valkenburg

 • Advies en projectmanagement grootschalige verbouwing

Woningstichting Portaal

 • Onderzoek naar en rekenmethodiek voor warmtekostenverdeling

Poppodium Gebr. De Nobel te leiden

 • Inkoop energie
 • Ondersteuning bij energiemanagement
 • Teruggaaf energiebelasting
 • Duurzaamheid is voor de gemeente Westvoorne in toenemende mate een issue binnen alle facetten van haar beleid. Lokale maar ook regionale doelen maken het onder meer noodzakelijk om gerichte maatregelen te treffen en resultaten zichtbaar te maken. In het kader van energiebeheer is EFM voor de gemeente Westvoorne daarvoor een deskundige partner.

  Rinus Tuinman
  Rinus Tuinman Beleidsmedewerker/projectleider Grondgebied Gemeente Westvoorne
 • De gemeente Maassluis heeft de ambitie om zuinig met energie om te gaan en de CO₂ uitstoot te verminderen. Het ambitieniveau is vastgelegd in een roadmap energiebesparing en luidt: 20% energiebesparing in 2020 t.o.v. 2010 (= gemiddeld 2% per jaar), 40% CO₂-reductie uit energiebesparing en inzet van duurzame opwekking in 2020 t.o.v. 2010 en inkoop van 100% groene stroom. EFM ondersteunt de gemeente daarbij op tal van fronten. Naast het monitoren van de energieverbruiken worden er plannen gemaakt en maatregelen doorgevoerd die tot een lager energieverbruik en een verminderde CO₂ uitstoot leiden. Mede dankzij de deskundigheid van EFM op het gebied van energiebeheer, subsidie aanvragen, aanbestedingstrajecten en begeleiding van uit te voeren werken ben ik er van overtuigd, dat de gemeente Maassluis de gestelde doelen zal gaan behalen.

  Fred van Ispelen
  Fred van Ispelen Teamleider Interne Zaken Afdeling Dienstverlening Gemeente Maassluis
 • Energie besparen begint met het goed op orde hebben van de basisadministratie en inzicht in het verbruik. De gemeente Nissewaard heeft daarvoor in EFM een goede partner gevonden om dit op orde te brengen. Al onze 432 elektra- en gasaansluitingen zijn in hun webapplicatie E+Kplus ingevoerd. Van de aansluitingen waarvan wij dat wenselijk achten kunnen wij het vrijwel actuele verbruik inzien. De kennis en ervaring van EFM hebben wij eveneens benut bij het aanvragen van SDE+-subsidie en de controle van de betaalde facturen van de afgelopen vijf jaar. Wat mij aanspreekt aan EFM is dat zij het meedenken met de klant zeer goed aanvoelen en dit niet vertalen in “uurtje factuurtje”.

  Lex Strijbos
  Lex Strijbos Duurzaamheidscoördinator Gemeente Nissewaard